Πρότυπες Εγκαταστάσεις Παραγωγής

Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας βρίσκεται στην Αττική και είναι μία από τις μεγαλύτερες και πιο εξελιγμένες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, συνολικής έκτασης 73.500 τ.μ (231.800 τ.μ. ιδιόκτητης γης). Η παραγωγική μονάδα περιλαμβάνει υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και εξελιγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, εισάγοντας συνεχώς νέες καινοτομίες σε γραμμές παραγωγής τελευταίας τεχνολογίας.

Με την πεποίθηση ότι ο δρόμος της ανάπτυξης περνά μέσα από τις επενδύσεις και με σκοπό την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον κλάδο προϊόντων προσωπικής υγιεινής, δεν σταματάμε ποτέ το επενδυτικό μας πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία μας υλοποίησε από το 2000 έως το 2022 επενδυτικό πλάνο ύψους > 240 εκ. ευρώ, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει επενδύσεις σε υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό και προηγμένα συστήματα ποιοτικού ελέγχου, καθώς και επιπλέον αποθηκευτικούς και παραγωγικούς χώρους στις εγκαταστάσεις μας στην Αθήνα.