Η Στρατηγική μας

Η ΜΕΓΑ αποτελεί την μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής προϊόντων Ατομικής Υγιεινής στην Ανατολική Ευρώπη. Η ηγετική μας θέση στην αγορά είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την διαχρονική εφαρμογή βιώσιμών επιχειρηματικών πρακτικών σε όλες τις δράσεις και δραστηριότητές μας. Η συστηματική παρακολούθηση επικαιροποιημένων κριτηρίων ESG* για την προώθηση της καλής διακυβέρνησης και του βιώσιμου επιχειρείν, καθώς και  η περιοδική δημοσιοποίηση των σχετικών μας επιδόσεων, μας επιτρέπει να λειτουργούμε με γνώμονα την μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας έναντι του βραχυπρόθεσμου κέρδους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: Περιβάλλον – Κοινωνία – Εταιρική Διακυβέρνηση.

Με γνώμονα τις αξίες μας: Σεβασμός, Υπευθυνότητα και Ακεραιότητα, χαράσσουμε την στρατηγική μας, πάντα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, με υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στις κοινωνίες που αλληλοεπιδρούμε καθημερινά, ενδυναμώνοντας χρόνο με το χρόνο τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές μας δράσεις, θέτοντας συνεχώς υψηλότερους στόχους.

*Environment – Social – Governance

Διαβάστε περισσότερα πατώντας πάνω στις φωτογραφίες:

H Στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
H Στρατηγική μας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
Γιατί νοιαζόμαστε για το Περιβάλλον
Τι κάνουμε: H Δέσμευση γίνεται πράξη
Πώς θα το πετύχουμε; O δρόμος προς την αειφορία