Πρόγραμμα Act Green

Η αδιαπραγμάτευτη πορεία μας προς τη βιωσιμότητα χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα μας και τις διαδικασίες παραγωγής τους.

Με το στρατηγικό πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green: Redesign – Reduce – Recycle, ανεβάζουμε για ακόμα μια φορά τον πήχη ψηλά.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους ομαδοποιημένους στόχους που απαρτίζουν τους τρεις πυλώνες του Act Green.

Το πρόγραμμα Act Green, έχει πολύπλευρα περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Οι στόχοι που έχουν τεθεί προωθούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κάνοντας πραγματικότητα το όραμα της ΜΕΓΑ για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.