Πως θα το πετύχουμε: O δρόμος για την αειφορία

Όραμά μας είναι να δημιουργούμε θετικό αντίκτυπο στις κοινωνίες όπου δραστηριοποιούμαστε και να προάγουμε, μέσα από κάθε μας δραστηριότητα, ένα βιώσιμο περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα όλων μας.

Ως ελληνική βιομηχανία, αλλά και ως μία από τις μεγαλύτερες παραγωγικές μονάδες προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ευρώπη, αναγνωρίζουμε και τον δικό μας ρόλο στη διατήρηση και προστασία των φυσικών πόρων.

Έτσι δημιουργήσαμε το πρόγραμμα στόχων Βιωσιμότητας Act Green.

Βασικό κλειδί προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί ο διαρκής επανασχεδιασμός των διαδικασιών μας, με υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας και παράλληλη προώθηση της υπεύθυνης κατανάλωσης και της προϊοντικής διαφάνειας. Βασισμένοι σε αυτή την λογική αναπτύξαμε το στρατηγικό πλάνο Βιωσιμότητας 2050 της ΜΕΓΑ το οποίο έχουμε ονομάσει Act Green: RedesignReduceRecycle.

Συγκεκριμένα, με το Act Green στοχεύουμε στην δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντικτύπου μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων μας (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, πετυχαίνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης  υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).