Πρόγραμμα “Καθαρό Αιγαίο”

Μαζί φροντίζουμε για ένα Καθαρό Αιγαίο.

Σε συνεργασία με την Εναλεία και τα My Market, συλλέγουμε πλαστικά από τις θάλασσες και ακτές του Αιγαίου, τα οποία ανακυκλώνονται και συμβάλλουν στην Κυκλική Οικονομία.

2021 : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ

Aerial drone photo of iconic medieval fortified castle overlooking the deep blue Aegean sea in Chora of Astypalaia at sunset, Dodecanese islands, Greece

Κατά τη διάρκεια του 2021, το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην περιοχή της Αστυπάλαιας με τη συνεισφορά τουλάχιστον 4 αλιευτικών σκαφών. Το πλαστικό των 4,5 τόνων που συγκεντρώθηκε από τη θάλασσα, μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης ώστε να γίνει η καταγραφή και η διαλογή του, σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες της Εναλεία.

Στη συνέχεια, μέρος του πλαστικού που συλλέχθηκε μετατράπηκε σε ανακυκλωμένα ρούχα, για να ενσωματωθεί στην κυκλική οικονομία.

2022: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΥΘΝΟΥ

Aerial drone photo of famous and picturesque orthodox church of Panagia Kanala in island of Kythnos, Cyclades, Greece

Στη ΜΕΓΑ, πιστοί στη δέσμευσή μας για βιώσιμη ανάπτυξη, συνεχίζουμε δυναμικά και φέτος τη συνεργασία μας με την Εναλεία και τα καταστήματα My Market για καθαρές θάλασσες.

Με σύνθημα ένα «Καθαρό Αιγαίο», μετά το νησί της Αστυπάλαιας, φέτος το πρόγραμμα βάζει πλώρη για το νησί της Κύθνου, με στόχο να καθαρίσει τις θάλασσες από πλαστικό, συμβάλλοντας, έτσι, στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης.  Το μεγαλύτερο μέρος του πλαστικού που θα συλλεχθεί, θα εισέλθει στη συνέχεια στην κυκλική οικονομία μέσω ανακύκλωσης και θα μετατραπεί σε όμορφα και χρήσιμα είδη ρουχισμού.

Η πρωτοπορία του προγράμματος είναι ότι αποτελεί μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική δράση, από τις λίγες στην Ελλάδα που υιοθετούν πλήρως τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Το πρόγραμμα Καθαρό Αιγαίο προάγει έμπρακτα την κυκλική οικονομία και μας εισάγει σε νέες στάσεις ζωής ως προς την αξιοποίηση των υλικών. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι νέα, ανακυκλωμένα υλικά μας παρέχουν καινούργιους τρόπους για να μειώσουμε τα απόβλητα και τη χρήση πρώτων υλών, ενώ παράλληλα συμβάλλουμε μετρήσιμα στο πρόβλημα της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης.