Αρχές Κυκλικής Οικονομίας

Η καινοτομία, η άριστη ποιότητα και η ασφάλεια των προϊόντων της ΜΕΓΑ είναι άρρηκτα συνυφασμένες με την προώθηση της υπεύθυνης παραγωγής και κατανάλωσης.

Η ΜΕΓΑ αναγνωρίζει πως η κυκλική οικονομία δύναται να επιτύχει τη μείωση της ποσότητας αποβλήτων, την αύξηση της ανακύκλωσης, την επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων, την προώθηση της κυκλικότητας στις παραγωγικές διαδικασίες.

Έτσι, η ΜΕΓΑ υιοθετεί τις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, ενισχύοντας το “Υπεύθυνο Επιχειρείν” μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων (από τις πρώτες ύλες έως την απόρριψή τους).

Η ΜΕΓΑ βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές της διαδικασίες, ώστε να συνεχίζει να προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, στρέφοντας σταθερά το παραγωγικό της μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον.