Ενημέρωση καταναλωτών

Πρωταρχικός μας στόχος στη ΜΕΓΑ είναι να σχεδιάζουμε και να διανέμουμε προϊόντα με άριστη ποιότητα και με τη μέγιστη ασφάλεια στους καταναλωτές μας. Έτσι επενδύουμε διαρκώς σε εξαιρετικά προηγμένα καθολικά Συστήματα Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τις μονάδες παραγωγής, αλλά και σε ελέγχους τήρησης αυστηρών συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας.

Για εμάς στη ΜΕΓΑ η ασφάλεια του καταναλωτή αποτελεί θεμέλιο λίθο της λειτουργίας μας και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, από την σύλληψη της ιδέας ενός νέου προϊόντος και τον σχεδιασμό μέχρι την παραγωγή του.

Στη ΜΕΓΑ φροντίζουμε να ενημερώνουμε τους καταναλωτές μας για όλες τις αλλαγές που αφορούν τα προϊόντα μας. Πιο συγκεκριμένα, ένας καταναλωτής παίρνοντας στα χέρια του τα προϊόντα της ΜΕΓΑ ενημερώνεται αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά του προϊόντος, τις πιστοποιήσεις, τον τρόπο χρήσης και απόρριψης  που έχει το συγκεκριμένο προϊόν, τις απαιτούμενες προφυλάξεις όπου είναι απαραίτητο κ.ά. Στη ΜΕΓΑ χρησιμοποιούμε όλους τους διαύλους επικοινωνίας (Δελτία Τύπου, Τηλεοπτικά spots, Μέσα κοινωνικής Δικτύωσης, εφημερίδες και περιοδικά) προκειμένου να ενημερώνουμε τους καταναλωτές για τα προϊόντα μας.