Εταιρική Διακυβέρνηση “G”

Όραμά μας είναι η επιχειρηματική ανάπτυξη, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα να συμβαδίζουν άριστα με την κοινωνική ευημερία, το υπεύθυνο επιχειρείν και την αειφόρο ανάπτυξη, έχοντας ως «φάρο» τις αξίες μας «Σεβασμός», «Ακεραιότητα», «Υπευθυνότητα», οι οποίες ενυπάρχουν σε όλες τις συνεργασίες μας.

Στον Κώδικα Δεοντολογίας της ΜΕΓΑ αποτυπώνονται και διακηρύσσονται με τον πιο σαφή και ξεκάθαρο τρόπο οι αξίες της εταιρείας για μια σειρά από ουσιαστικά θέματα, όπως οι αρχές μας για την απασχόληση, οι επιχειρηματικές μας σχέσεις, η ευθύνη μας για το περιβάλλον, η ευθύνη μας για την ασφάλεια των προϊόντων κ.ά.