Κοινωνία “S”

Η ΜΕΓΑ, εδώ και χρόνια σχεδιάζει και υλοποιεί στοχευμένα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δημιουργώντας θετικό κοινωνικό αντίκτυπο με την συνεχή στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των τοπικών κοινωνιών όπου δραστηριοποιείται.

Παράλληλα, στη ΜΕΓΑ εξασφαλίζουμε ίσες ευκαιρίες στην εργασία και απέχουμε από κάθε μορφής διάκριση σε σχέση με τις προσλήψεις και την απασχόληση. Απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση εργαζομένων λόγω φύλου, φυλής, αναπηρίας, εθνικότητας, θρησκείας, ηλικίας, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας του φύλου.

Οι αποφάσεις σχετικά με την απασχόληση βασίζονται στα προσόντα, τις δεξιότητες, την απόδοση και την εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα πατώντας πάνω στις φωτογραφίες:

 

Δράσεις για τους Εργαζομένους    
Δράσεις για την Κοινωνία                
COVID-19: H ανταπόκριση της ΜΕΓΑ