Δωρεά Σχολικών Ειδών σε παιδιά Πολύτεκνων Οικογενειών

Σε μια ακόμα πρωτοβουλία προέβη η ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε, στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζοντας οικογένειες της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και πιο συγκεκριμένα της Ένωσης Πολυτέκνων Αθηνών, με την προσφορά σχολικών ειδών για τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε.

Συγκεκριμένα, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2014-2015, η εταιρία προσέφερε τον Σεπτέμβρη του 2014 πάνω από 8000 τεμάχια σχολικών ειδών, τα οποία διανεμήθηκαν από την Ομοσπονδία σε παιδιά Δημοτικού Πολύτεκνων Οικογενειών, της Ενώσεως Πολυτέκνων Αθηνών (ΕΠΑ). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί συνέχεια των διαχρονικών δράσεων της εταιρίας, με στόχο τη στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά.