Η ΜΕΓΑ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το σήμα “ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ”

Η ΜΕΓΑ Α.Ε. πιστοποιήθηκε με το σήμα "ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ"

Η ΜΕΓΑ πιστοποιήθηκε πρόσφατα με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων, EUROCERT A.E., αποδεικνύοντας πως αποτελεί 100% ελληνική επιχείρηση.

Οι προϋποθέσεις που έπρεπε να πληρούνται για να επιτευχθεί η πιστοποίηση είναι: η εταιρία να είναι ελληνικής ιδιοκτησίας, να παράγει ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, να έχει την έδρα της στην Ελλάδα, να απασχολεί Ελληνικό εργατικό δυναμικό και να έχει σημαντική ενεργό κοινωνική δράση,  συνεισφέροντας με τον τρόπο αυτό τόσο στην ενίσχυση της Ελληνικής Οικονομίας όσο και της κοινωνίας γενικότερα. Η ΜΕΓΑ κρίθηκε ότι πληροί όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Στο διάστημα της τελευταίας πενταετίας της οικονομικής κρίσης, η ΜΕΓΑ όχι μόνο διατήρησε τις θέσεις εργασίας, αλλά αύξησε το προσωπικό της σε ποσοστό πάνω από 45%, στηρίζοντας την ελληνική οικογένεια και τον Έλληνα εργαζόμενο. Με ηγετικές θέσεις στις περισσότερες κατηγορίες όπου δραστηριοποιείται, συνέχισε να προσφέρει στον καταναλωτή προϊόντα άριστης ποιότητας με μοναδικές καινοτομίες που εξασφαλίζουν προστασία, μοναδικά ασφαλή προς το δέρμα.  Συνέχισε το επενδυτικό της πλάνο, επενδύοντας πάνω από 100 εκ. ευρώ το διάστημα  2000 – 2014 επιλέγοντας πάντα με βάση τα υψηλότερα διεθνή standards προϊοντικής ποιότητας και ασφάλειας. Με παρουσία πλέον σε 4 ηπείρους, κατάφερε την τελευταία πενταετία να τετραπλασιάσει τις εξαγωγές της.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το σήμα «ΕΛΛΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ» προάγει, παράλληλα, την επιχειρηματική αριστεία μέσα από κριτήρια ορθής επιχειρηματικότητας, που θα πρέπει να πληρούνται για την απονομή του. Η ΜΕΓΑ εδώ και 35 χρόνια, από την έναρξη της λειτουργίας της, συνεχίζει τη δυναμική ανάπτυξή της πάνω στις βάσεις της επιχειρηματικής ηθικής, επιτυγχάνοντας η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα να συμβαδίζουν άριστα με το υπεύθυνο «επιχειρείν», την ενεργό κοινωνική δράση και την αειφόρο ανάπτυξη.