Στη ΜΕΓΑ το βραβείο “Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015” για την Περιβαλλοντική της Πολιτική

Στη ΜΕΓΑ το βραβείο "Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015"

Το σημαντικό βραβείο Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015 για τις Επιχειρήσεις, έλαβε η ελληνική εταιρία ΜΕΓΑ Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής Α.Ε. στο πλαίσιο των Βραβείων ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2015. Στην τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η ΜΕΓΑ  βραβεύτηκε για το “πέραν του καθήκοντος άριστο έργο στην κατηγορία Περιβαλλοντικής Πολιτικής στον τομέα Επιχειρήσεων και συγκεκριμένα για το πρόγραμμα Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων».

Το βραβείο αποτελεί μια αναγνώριση και επιβράβευση του σημαντικού έργου που γίνεται στη ΜΕΓΑ για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται  στην “καρδιά” της στρατηγικής της για αειφόρο ανάπτυξη.

Η ΜΕΓΑ σχεδιάζει, επενδύει κι εργάζεται συστηματικά προκειμένου να παράγει τα προϊόντα της με το μικρότερο δυνατό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Εφαρμόζει το διεθνώς αναγνωρισμένο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001, ελέγχει συστηματικά την περιβαλλοντική της απόδοση και θέτει μετρήσιμους περιβαλλοντικούς στόχους. Επιπλέον, η ΜΕΓΑ υλοποιεί συγκεκριμένες πολιτικές και προγράμματα για να πετύχει μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με την αποδοτικότερη χρήση των πόρων.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ Επιχειρήσεων επιλέγονται αποκλειστικά από την αντίστοιχη Επιτροπή Επιλογής Υποψηφιοτήτων, η οποία παρακολουθεί έργα και δράσεις Επιχειρήσεων της χώρας που υλοποιήθηκαν κατά το 2014.

Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ επιδιώκουν να συμβάλλουν στην προβολή και στην αναγνώριση της έμπρακτης και αυξημένης περιβαλλοντικής ευαισθησίας των Φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρήσεων, των Επιστημονικών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και των Μέσων Ενημέρωσης. Η καθιέρωση των Βραβείων ήταν ουσιαστική και επιβεβαίωσε την ανάγκη στήριξης της Κοινωνικής Συμμετοχής και Προσφοράς στο Περιβάλλον, που αποδεικνύεται μέσα από συγκεκριμένα προγράμματα δράσης, έρευνας, ενεργειών και επικοινωνίας.