Με σεβασμό στο περιβάλλον, η ΜΕΓΑ χρησιμοποιεί για 4η συνεχή χρονιά 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Η ΜΕΓΑ πιστή στη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη, αποκτά φέτος, για 4η συνεχή χρονιά Εγγυήσεις Προέλευσης (πράσινα πιστοποιητικά) από 100% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, μειώνοντας έτσι το ενεργειακό της αποτύπωμα.

Τo Πράσινo Πιστοποιητικό αποτελεί βεβαίωση ότι για την ηλεκτρική ενέργεια που κατανάλωσε η ΜΕΓΑ στο εργοστάσιο, στις εγκαταστάσεις της και στα γραφεία της, έχει παραχθεί ισόποση ενέργεια από συγκεκριμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ή/και Συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Εγγυήσεις Προέλευσης).

Πρωταρχικός στόχος της ΜΕΓΑ είναι και θα συνεχίσει να είναι να παράγει με μέγιστη ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον ελληνικά προϊόντα, που μπορούν να εμπιστεύονται οι καταναλωτές.

Σε έναν κόσμο που διαρκώς αλλάζει, η ΜΕΓΑ αποδεικνύει καθημερινά στην πράξη τη φροντίδα της για το περιβάλλον, αφού έχει πιστοποιηθεί με το Περιβαλλοντικό Σύστημα ISO 14001 και το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001. Επιπλέον, έχει πιστοποιηθεί κατά FSC™ από το Forest Stewardship Council™. Η πιστοποίηση αυτή την εντάσσει στην παγκόσμια ομάδα των πρωτοπόρων εταιρειών, οι οποίες δημιουργούν ασπίδα προστασίας, εξασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των δασών πραγματοποιείται με υπεύθυνο και ορθό τρόπο.