Η EveryDay για 6η συνεχή χρονιά υποστηρικτής του Εντατικού Συνεδρίου Εφηβικής Υγείας / Ιατρικής.

EvryDay Υποστηρικτης Συνεδρίου Εφηβικής Υγείας

Η EveryDay είναι για 6η συνεχή χρονιά Υποστηρικτής του 13ου Συνεδρίου Εντατικού Συνεδρίου Εφηβικής Υγείας / Ιατρικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί 9-10 & 11 Οκτωβρίου 2020 σε Διαδικτυακή Μετάδοση. Στο φετινό πρόγραμμα καλύπτονται θέματα που αφορούν την πανδημία Covid-19 και όπως κάθε χρόνο ενότητες οργανικών και ψυχοκοινωνικών πεδίων, ενώ γίνεται παρουσίαση προγραμμάτων στην κοινότητα και συζητούνται σύγχρονοι τρόποι παρέμβασης / βελτίωσης με συγκεκριμένες προτάσεις.

Το φετινό “State of the Art” Εντατικό Συνέδριο Εφηβικής Υγείας / Ιατρικής πραγματοποιείται διαδικτυακά από την Ελληνική Εταιρεία Εφηβικής Ιατρικής (Ε.Ε.Ε.Ι.), σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Οργανισμό «Μαζί για την Εφηβική Υγεία» και τα νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγικές Ανάπτυξης Εφηβικής Υγείας» και «Στρατηγικές Αναπτυξιακής και Εφηβικής Υγείας» www.youth-msc.gr.

Οι εργασίες του Συνεδρίου τελούν υπό την αιγίδα σημαντικών φορέων (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας Π.Ο.Υ., Διεθνής Οργάνωση για την Υγεία των Εφήβων), και με τη συμβολή του επιστημονικού δυναμικού της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (ΜΕΥ), Β΄ Παιδιατρική Κλινική Παν/μίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Παν. & Αγλ. Κυριακού». Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και αποτελεί πρόγραμμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), το οποίο βασίζεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για τις «φιλικές» προς τους εφήβους υπηρεσίες (Διάκριση Βέλτιστης Πρακτικής Π.Ο.Υ. 2018).