Η ΜΕΓΑ στις The Most Sustainable Companies in Greece 2020

Η ΜΕΓΑ Ανάμεσα στις 25 επιχειρήσεις – πρότυπα που αναδεικνύουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης της Πρωτοβουλίας «SUSTAINABLE GREECE 2020», η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε. εντάχθηκε στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2020, που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας.

Για τη ΜΕΓΑ, η οποία κατέχει σήμερα ηγετική θέση στην προσωπική υγιεινή στη χώρα μας, η Βιώσιμη ανάπτυξη βρίσκεται στην καρδιά της επιχειρηματικής της δραστηριότητας. Είναι η πυξίδα που καθορίζει τη στρατηγική και τις στοχευμένες δράσεις της, ενώ καθοδηγείται από διεθνή πρότυπα όπως το GRI, το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και τους Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί για την εταιρεία μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, επιδιώκοντας μέσω πρωτοβουλιών, δράσεων και πολιτικών να αφήσει ένα μακροπρόθεσμο θετικό αποτύπωμα στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

H ένταξη των επιχειρήσεων στο SUSTAINABILITY PERFORMANCE DIRECTORY είναι αποτέλεσμα αξιολόγησης δυο επιτροπών. Η αρχική αξιολόγηση πραγματοποιείται από την Τεχνική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δυο ομάδες εμπειρογνωμόνων στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης, από στελέχη του QualityNet Foundation και ελεγκτικών εταιρειών. Η τελική αξιολόγηση και τελική έγκριση της κατάταξης πραγματοποιείται από την Ανεξάρτητη Κριτική Επιτροπή.