Η ΜΕΓΑ στις “The Most Sustainable Companies in Greece 2022”

Μια ακόμη σημαντική διάκριση απέσπασε η ΜΕΓΑ καθώς εντάχθηκε και φέτος στην ηγετική ομάδα των The Most Sustainable Companies in Greece 2022, που διαμορφώνουν τον Επιχειρηματικό Χάρτη της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας. Οι εταιρείες που αναδεικνύονται ως Most Sustainable Companies in Greece από τον εξειδικευμένο οργανισμό QualityNet Foundation, πρεσβεύουν ως στρατηγική επιλογή την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα, που μεριμνά όχι μόνο για την οικονομική ανάπτυξη, αλλά και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και την υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής.

Η ένταξη της εταιρείας στην ηγετική ομάδα των “The Most Sustainable Companies in Greece 2022” είναι αποτέλεσμα τεχνικής αξιολόγησης με βάση αυστηρά ESG κριτήρια. Η διαδικασία περιλαμβάνει πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης, όπως οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει κάθε εταιρεία, η ανάπτυξη διαλόγου με τα ενδιαφερόμενα μέρη, η συστημική παρακολούθηση της επίδρασής της, μέσω πολιτικών διαδικασιών και δεικτών, καθώς και ο τρόπος δημοσιοποίησης των μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Για τη ΜΕΓΑ, η οποία κατέχει σταθερά την ηγετική θέση στην προσωπική υγιεινή στη χώρα μας, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη µε την επιχειρηματική στρατηγική. ∆ιέπει όλη της τη λειτουργία, με κύριους άξονες τη συνεισφορά στην Οικονομία, τη μέριμνα για το Περιβάλλον, την συνεχή προσήλωσή της στην Προϊοντική Ασφάλεια και Καινοτομία, καθώς και την ενεργή συμβολή της στην Κοινωνία.

Η 100% ελληνική εταιρεία συνεχίζει τις προσπάθειές της και δεσμεύεται  για τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, την αύξηση χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών, την ενσωμάτωση ανακυκλωμένου υλικού στις συσκευασίες της, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  κ.ά., συμβάλλοντας υπεύθυνα και έμπρακτα στις παγκόσμιες προσπάθειες για ένα βιώσιμο μέλλον.