Διπλή Χρυσή βράβευση για τη ΜΕΓΑ στα “Circular Economy Awards 2022”

Η ΜΕΓΑ απέσπασε δύο χρυσές διακρίσεις στα Circular Economy Awards 2022, στα οποία αναδεικνύονται και επιβραβεύονται οι βέλτιστες πρακτικές κυκλικής οικονομίας των Επιχειρήσεων/Οργανισμών που στρέφουν σταθερά το παραγωγικό τους μοντέλο προς ένα ανθρακικά ουδέτερο μέλλον, στο οποίο η εξοικονόμηση πόρων, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση πρωταγωνιστούν, μηδενίζοντας την παραγωγή μη αξιοποιήσιμων αποβλήτων.

Στόχος των βραβείων ήταν να αναγνωριστούν οι επιχειρήσεις, οργανισμοί και πάροχοι σχετικών υπηρεσιών και λύσεων που έχουν επιδείξει εξαιρετική πορεία στην:

  • προώθηση της κυκλικής οικονομίας,
  • αποτελεσματική διαχείριση των στερεών αποβλήτων,
  • ελαχιστοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων,
  • ενίσχυση και αναβάθμιση της ανακύκλωσης όλων των ρευμάτων αποβλήτων,
  • ενεργειακή αξιοποίηση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων.

Η ΜΕΓΑ βραβεύτηκε με την ανώτατη διάκριση του Διαγωνισμού – επιπέδου Gold για δύο κατηγορίες:

  • Packaging & Paper Recycling (Ενσωμάτωση Πιστοποιημένου Ανακυκλωμένου Υλικού στις Συσκευασίες)
  • Corporate Social Responsibility & Circular Economy (Οι Αξίες μας σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη)

Οι δύο διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση και επιβράβευση του σημαντικού έργου της εταιρείας για την προστασία του περιβάλλοντος, το οποίο βρίσκεται  στην “καρδιά” της στρατηγικής της για αειφόρο ανάπτυξη.

Η ΜΕΓΑ, με απόλυτο σεβασμό στις αρχές της κυκλικής οικονομίας, ήδη από το έτος 2020 ενσωματώνει πιστοποιημένο ανακυκλωμένο υλικό κλειστού βρόγχου (closed – loop recycling) στις συσκευασίες των προϊόντων της, συμβάλλοντας δυναμικά στις προσπάθειες ορθολογικής διαχείρισης πόρων, με την αποφυγή χρήσης παρθένου πολυαιθυλενίου που παράγεται από πετρέλαιο, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά το ανθρακικό προφίλ τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ανακυκλωμένο υλικό τηρεί όλες τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας της ΜΕΓΑ, όπως προκύπτει μέσα από τους απαιτητικούς διαγνωστικούς και εργαστηριακούς ελέγχους που διενεργεί η εταιρία.

Οι παραπάνω περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες εντάσσονται στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green.

Mε το πρόγραμμα ACT GREEN, η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).  Η ΜΕΓΑ, μέσα από την καθημερινή της λειτουργία, αλλά και τις στρατηγικές επιλογές της, προάγει την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση, συμβάλλοντας έτσι στην κοινή προσπάθεια για ένα βιώσιμο μέλλον για τις επόμενες γενιές.