ΜΕΓΑ ACT GREEN: Ελληνική Καινοτομία για ένα βιώσιμο αύριο

Η ΜΕΓΑ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ), σας προσκαλούν σε ένα ταξίδι πράσινης καινοτομίας,  μέσα από τον συναρπαστικό διαγωνισμό: www.mega-green-innovation.gr 

Μπορεί πλέον η βιωσιμότητα να έχει μπει στο καθημερινό μας λεξιλόγιο και να είναι παρούσα σε οτιδήποτε αφορά στον κόσμο του επιχειρείν, όμως η πραγματική αλλαγή έγκειται στις πράξεις. Μόνο αυτές μπορούν να χτίσουν σήμερα ένα καλύτερο αύριο.  Απόδειξη της έμπρακτης δέσμευσης της 100% ελληνικής εταιρείας ΜΕΓΑ, που βρίσκεται πίσω από αγαπημένα προϊόντα εμπιστοσύνης όπως EveryDay, Pom Pon, BabyCare, Babylino, Sani, WetHankies κ.ά, αποτελεί το στρατηγικό πρόγραμμα βιωσιμότητας Act Green.

Το Πρόγραμμα Act Green στοχεύει στην προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των προϊόντων της (REDESIGN), υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών (RECYCLE) και εξοικονόμησης πόρων (REDUCE).  Το στρατηγικό αυτό πρόγραμμα αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η εταιρεία έχει θέσει στον πυρήνα των δραστηριοτήτων της την εξοικονόμηση ενέργειας, την υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων και την ενσωμάτωση αρχών βιώσιμης ανάπτυξης στις αποφάσεις και στις διαδικασίες της.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Act Green, η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ ενώνει τις δυνάμεις της με την Ελληνική Ακαδημαϊκή κοινότητα, θέτοντας την Ελληνική Καινοτομία στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Σε στενή συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΒΕΟ/ΕΜΠ), η εταιρεία διοργανώνει  έναν διαγωνισμό καινοτομίας, δίνοντας νέα πνοή στα πιο ελπιδοφόρα οράματα της ελληνικής επιστημονικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, για ένα βιώσιμο μέλλον. Δίδοντας βήμα στους φοιτητές και στους νέους επιστήμονες της χώρας μας, ο διαγωνισμός σκοπεύει στην ανάδειξη, βράβευση και οικονομική υποστήριξη των καινοτόμων ιδεών τους, ενώνοντας την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη βιομηχανία, σε μια κοινή πρωτοβουλία πράσινης καινοτομίας με ελληνική υπογραφή. Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στη συνεχή υποστήριξη και ανάδειξη του πολύτιμου έργου των νέων επιστημόνων και φοιτητών και των Ελληνικών πανεπιστημίων, στον τομέα της πράσινης καινοτομίας, στοχεύοντας στην προβολή και προαγωγή λύσεων για ένα βιώσιμο μέλλον.

Η ΜΕΓΑ μαζί με το ΕΒΕΟ/ΕΜΠ προσκαλούν φοιτητές της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης, νέους ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες και διδάκτορες που έχουν καταλήξει σε δυνητικά εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, ομάδες ερευνητών που έχουν δημιουργικές ιδέες και επιθυμούν να τις μετατρέψουν σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής ή προϊόντα, να υποβάλουν την αίτησή τους στον μεγάλο διαγωνισμό!

Το ταξίδι καινοτομίας του «Mega Green Innovation» μόλις ξεκίνησε! Η πλατφόρμα συμμετοχής έχει ήδη ανοίξει στο www.mega-green-innovation.gr .

Μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισμού, θα αναδειχτούν και θα επιβραβευθούν οι πιο πρωτότυπες ιδέες οι οποίες αναμένεται να συμβάλλουν (α) στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας αξίας, (β) στην ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, (γ) στην εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών, (δ) στην υιοθέτηση καλών πρακτικών και προτύπων, που απορρέουν από τις νέες τεχνολογίες και (ε) στην κυκλική οικονομία και στις σύγχρονες τάσεις εταιρικής λειτουργίας με γνώμονα το Περιβάλλον και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες: (α) Ενέργεια και Κλιματική Κρίση, (β) Διαχείριση αποβλήτων και κυκλική οικονομία, (γ) Νέα βιώσιμα υλικά και (δ) Ελληνική καινοτομία και περιβάλλον. Στο link www.mega-green-innovation.gr ο ενδιαφερόμενος μπορεί να δει αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις θεματικές κατηγορίες. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από ανεξάρτητη Επιστημονική Επιτροπή με επικεφαλής τον Άγγελο Τσακανίκα, Αναπληρωτή Καθηγητή ΕΜΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, Διευθυντή του Τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων και Διευθυντή του ΕΒΕΟ/ΕΜΠ. Η Επιστημονική Επιτροπή αποτελείται από έγκριτα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, πανεπιστημιακούς, καθώς και από  εξωτερικούς εμπειρογνώμονες και διδάκτορες ερευνητές όπως, μεταξύ άλλων, ο κος Διονύσης Ασημακόπουλος Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Συντονιστής της Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων του ΕΜΠ, ο κος Κωνσταντίνος Αραβώσης, Καθηγητής ΕΜΠ, Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων ΥΠΕΝ, Συντονιστής Ερευνητικής Μονάδας Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, η κα Ιωάννα Καστέλλη, Μέλος ΔΕΠ ΕΜΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων, Συντονίστρια Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ κ.ά. Κάθε αξιολογητής μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, αξιολογεί τις προτάσεις ανεξάρτητα από τους υπόλοιπους. Στο τέλος, με ευθύνη του προέδρου της Επιτροπής Αξιολόγησης, θα ανακοινωθούν οι νικητές.

Οι προτάσεις θα βαθμολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης αποτελούνται από: (α) το βαθμό στον οποίο η πρόταση εντάσσει καινοτομίες για την επίλυση ενός προβλήματος, (β) το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται η πρόταση, (γ) τη γενικότερη προοπτική της επιχειρηματικής ιδέας και (δ) το βαθμό στον οποίο η πρόταση συμβαδίζει με τη μείωση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, θα ανακοινωθούν οι 3 νικητές των μεγάλων βραβείων. Aξίζει να αναφερθεί πως πέρα από τα τιμητικά χρηματικά βραβεία, οι νικητές θα υποστηριχθούν με πρόσθετες δράσεις δημοσιότητας για το προϊόν ή την υπηρεσία τους, ενώ θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν μια εκτενή αξιολόγηση των προτάσεών τους από τους πλέον ειδικούς της αγοράς.

H Διευθύντρια Sales and Marketing της ΜΕΓΑ, κα Λήδα Βιτουλαδίτου, δήλωσε σχετικά : «Για εμάς στη ΜΕΓΑ, η δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Οι δεσμεύσεις μας αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας Act Green. Μέσα από τον μεγάλο διαγωνισμό Mega Green Innovation, μια ακόμη «πράσινη» πρωτοβουλία μας, ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τα ελληνικά πανεπιστήμια και στηρίζουμε τη δημιουργικότητα  των φοιτητών και ερευνητών της χώρας μας. Αξιοποιώντας την εφευρετικότητα των μελών της εγχώριας ακαδημαϊκής κοινότητας, ευελπιστούμε να θέσουμε την ελληνική καινοτομία στην υπηρεσία της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Προβάλλουμε, βραβεύουμε και στηρίζουμε καινοτόμες λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος των νέων της χώρας μας, ευελπιστώντας να αναδείξουμε την Ελλάδα ως πρωτοπόρο και στα ζητήματα που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΜΠ και Διευθυντής του ΕΒΕΟ, κ. Α. Τσακανίκας, σημείωσε ότι: «Η  σύνδεση των πανεπιστημίων μας με το παραγωγικό ιστό της χώρας, μπορεί να διαμορφώσει τους όρους για μια παραγωγική ανασυγκρότηση και εθνική ανταγωνιστικότητα που θα βασίζεται, όχι σε φθηνή εργασία, αλλά στην υψηλή προστιθέμενη αξία της εγχώριας παραγωγής και σε καινοτόμα προϊόντα / υπηρεσίες που οδηγούν στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Η σημαντική ερευνητική δραστηριότητα των εγχώριων ιδρυμάτων αντανακλάται σε υψηλής ποιότητας επιδόσεις διεθνούς εμβέλειας σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και στην ευρύτητα και την έκταση των συνεργασιών με επιχειρήσεις και πανεπιστήμια από όλον τον κόσμο. Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας αυτής προσπαθούν να απαντήσουν στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, τη βιωσιμότητα των εφαρμοζόμενων παραγωγικών διεργασιών και την προστασία του περιβάλλοντος. Ο διαγωνισμός αυτός φιλοδοξούμε να αναδείξει ιδέες και πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην αντιμετώπιση όψεων αυτών των προκλήσεων και μπορούν να δημιουργήσουν αξία στο εγχώριο παραγωγικό σύστημα.»   

Ο διαγωνισμός «Mega Green Innovation» αποτελεί μια ακόμα σημαντική περιβαλλοντική πρωτοβουλία της ΜΕΓΑ, της 100% Ελληνικής εταιρείας που κατέχει την ηγετική θέση στον τομέα προϊόντων προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα. Η πορεία της ΜΕΓΑ είναι συνυφασμένη με την ελληνική καινοτομία, καθώς η εταιρεία έχει προτείνει μια πρωτοπόρο, 100% ελληνική πρόταση γκάμας προϊόντων προσωπικής υγιεινής, τη γκάμα sensitive, που συνδυάζει μοναδικά την άριστη ποιότητα με την επιστημονικά αποδεδειγμένη φιλικότητα προς το δέρμα. Σήμερα η ΜΕΓΑ θέτει την ελληνική καινοτομία στην υπηρεσία του πλανήτη, σε μια σημαντική σύμπραξη με τις πρωτοπόρες ιδέες των φοιτητών και νέων επιστημόνων της χώρας μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ΜΕΓΑ εντάσσει το συγκεκριμένο διαγωνισμό στα πλαίσια της ευρύτερης μακροπρόθεσμης στρατηγικής της για την βιωσιμότητα, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στον ανοιχτό διάλογο με την ταλαντούχα επιστημονική κοινότητα της χώρας μας θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στις ρεαλιστικές λύσεις βιωσιμότητας του αύριο, που ονειρευόμαστε.

Για ακόμα περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό αλλά και για την υποβολή προτάσεων, επισκεφθείτε το www.mega-green-innovation.gr.