Τρεις νέες περιβαλλοντικές διακρίσεις για τη ΜΕΓΑ στα Hellenic Responsible  Business Awards 2022

Τρεις νέες σημαντικές περιβαλλοντικές διακρίσεις παρέλαβε η ΜΕΓΑ στην έβδομη τελετή απονομής των φετινών στα Hellenic Responsible  Business Awards 2022, τον μεγάλο θεσμό που επιβραβεύει την Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Η εταιρεία – leader στον τομέα προσωπικής υγιεινής στην Ελλάδα,  η οποία παράγει τα αγαπημένα προϊόντα EveryDay, Babylino, Pom Pon, Babycare, Sani, Wet Hankies κ.ά, έλαβε τα ακόλουθα βραβεία:

  1. Gold Βραβείο στην κατηγορία Purpose, για το περιβαλλοντικό πρόγραμμα «ΚΑΘΑΡΟ ΑΙΓΑΙΟ», το οποίο αποτελεί μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική δράση που υλοποιείται για δεύτερη χρονιά σε συνεργασία με την Εναλεία και τα My market, με στόχο τον καθαρισμό πλαστικών από τις θάλασσες και ακτές του Αιγαίου, τα οποία ανακυκλώνονται και συμβάλλουν στην Κυκλική Οικονομία.
  2. Gold Βραβείο στην κατηγορία Zero Waste. Στα πλαίσια των περιβαλλοντικών της δεσμεύσεων, η ΜΕΓΑ σχεδίασε τις κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, προχώρησε στις κατάλληλες συνεργασίες με πιστοποιημένους συνεργάτες ανακύκλωσης και αφιέρωσε τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να πετύχει εξαιρετικά μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη μονάδα της. Ως αποτέλεσμα και έμπρακτη αναγνώριση των ως άνω επιλογών και προσπαθειών της, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Gold”, καθώς το 2020 πέτυχε ποσοστό  99% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της.
  3. Bronze βραβείο στην κατηγορία Ανακύκλωση. Με σεβασμό στις Αρχές της Κυκλικής Οικονομίας, η ΜΕΓΑ αναπτύσσει συνεχώς νέες αυστηρές προδιαγραφές «Design for Sustainability» για τα προϊόντα της. Υιοθετεί πρωτοβουλίες πέρα από τα νομικά επιβαλλόμενα, για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων, την αύξηση ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων υλικών και την αποδοτικότερη χρήση φυσικών πόρων.

Για τη ΜΕΓΑ, η Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι συνειδητή αυτοδέσμευση που πηγάζει από τις ίδιες τις αξίες της, εδώ και δεκαετίες. Τα 3 περιβαλλοντικά βραβεία αποτελούν αναγνώριση των προσπαθειών της για ένα βιώσιμο μέλλον, υλοποιώντας έμπρακτα τις δεσμεύσεις της για δημιουργία θετικού περιβαλλοντικού αντίκτυπου, μέσα από ουσιαστικές δράσεις με μακροπρόθεσμο προσανατολισμό.