Δυο νέες περιβαλλοντικές βραβεύσεις για τη ΜΕΓΑ στα Environmental Awards 2022

Η ΜΕΓΑ διακρίθηκε για ακόμα μια φορά για τις αειφόρες πρακτικές που εφαρμόζει, λαμβάνοντας δυο βραβεία στα Environmental Awards 2022, τη διοργάνωση που αναδεικνύει και επιβραβεύει καλές πρακτικές και πρωτοβουλίες για την προστασία του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η εταιρεία απέσπασε:

  • Gold βραβείο στην ενότητα Μείωση των παραγόμενων αποβλήτων / Waste Reduce. Για τη ΜΕΓΑ, η ορθή διαχείριση των αποβλήτων παραγωγής και η προαγωγή της κυκλικής οικονομίας μέσα από τις καθημερινές της δραστηριότητες αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΜΕΓΑ σχεδίασε τις κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων, προχώρησε στις κατάλληλες συνεργασίες με πιστοποιημένους συνεργάτες ανακύκλωσης και αφιέρωσε τους απαιτούμενους πόρους, ώστε να πετύχει εξαιρετικά μικρή περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη μονάδα της. Ως αποτέλεσμα και έμπρακτη αναγνώριση των ως άνω επιλογών και προσπαθειών της, έλαβε τη διεθνή πιστοποίηση Zero Waste to Landfill σε επίπεδο “Gold”, καθώς το 2020 πέτυχε ποσοστό  99% ανακύκλωσης και ενεργειακής αξιοποίησης στην μονάδα της.
  • Silver βραβείο στην ενότητα Sustainable Business. Η Βιώσιμη Ανάπτυξη αποτελεί μέρος της κουλτούρας και της φιλοσοφίας της ΜΕΓΑ, καθώς ήδη εδώ και χρόνια προσφέρει μια πλήρη γκάμα προϊόντων προσωπικής υγιεινής άριστης ποιότητας, εξαιρετικών ιδιοτήτων φιλικότητας προς το δέρμα, σχεδιασμένα με σεβασμό στο περιβάλλον.

Mε το Στρατηγικό Πρόγραμμα Βιωσιμότητας ΑCT GREEN, η 100% ελληνική εταιρεία κατήρτισε ένα πρόγραμμα εντατικοποίησης των περιβαλλοντικών δεσμεύσεών της, με μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Στα πλαίσια αυτού, στοχεύει στη δημιουργία θετικού αντικτύπου βιωσιμότητας, μέσω του ουσιαστικού επανασχεδιασμού των διαδικασιών και προϊόντων της, υιοθετώντας τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, επιτυγχάνοντας σημαντικά επίπεδα επαναχρησιμοποίησης υλικών και εξοικονόμησης πόρων.