Με ευθύνη για τους Εργαζόμενους μας

Η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Από το ξέσπασμα της πανδημίας, με στόχο την προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων, υιοθετήθηκαν τα ακόλουθα μέτρα για την ασφάλειά τους:

 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας στις θέσεις εργασίας – ιδιοπαραγωγή και μηνιαίος έλεγχος της ποιότητας της μάσκας από εξωτερικό εργαστήριο.
 • Τακτική διενέργεια rapid tests και μοριακών PCR tests κάθε εβδομάδα στους εργαζομένους, με κάλυψη του κόστους από την εταιρεία.
 • Καμπάνια ενημέρωσης των εργαζομένων για τους κίνδυνους, τα συμπτώματα του ιού COVID-19, καθώς και τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει η Εταιρεία.
 • Εγκατάσταση πλήρους εξοπλισμού διαδυκτιακών συναντήσεων για την αποφυγή συναντήσεων διά ζώσης.
 • Καθημερινή θερμομέτρηση εργαζομένων κατά την είσοδό τους στην εταιρεία.
 • Υιοθέτηση αυστηρής πολιτικής τήρησης αποστάσεων μεταξύ των εργαζομένων.
 • Τοποθέτηση Plexiglass στα γραφεία των εργαζομένων μας και εφαρμογή τηλεργασίας.
 • Καθημερινές απολυμάνσεις στους χώρους μας και στα λεωφορεία μεταφοράς των εργαζομένων.
 • Απομάκρυνση από την εργασία και μέριμνα για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.
 • Τοποθέτηση ειδικών βαν ώστε να αποφευχθούν οι μετακινήσεις των εργαζομένων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
 • Εφαρμογή κυλιώμενων διαλειμμάτων λίγων ατόμων και δημιουργία ατομικών καπνιστηρίων.
 • Διάθεση απολυμαντικών παντού και χρήση μαντηλιών στα πόμολα.
 • Τακτικές απολυμάνσεις στους εσωτερικούς χώρους.